کولر آبی

 2800
FDGDGDF

 

 

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل صبا

قدرت هوادهی : 1200 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 500/500/500 میلیمتر

قدرت موتور : 8/1 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 255*230 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 23 کیلوگرم

توان مصرفی : 260 وات


 3200
FDGDGDF

 

 

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل 3200

قدرت هوادهی : 1300 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 600/600/730 میلیمتر

قدرت موتور : 5/1 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 280*280 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 26 کیلوگرم

توان مصرفی : 290 وات

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 3500 FDGDGDF
 

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل 3500

قدرت هوادهی : 3500 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 730/730/860 میلیمتر

قدرت موتور : 3/1 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 350*345 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 43 کیلوگرم

توان مصرفی : 500 وات

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 5500
FDGDGDF

 

 

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل 5500

قدرت هوادهی : 5000 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 800/800/1000 میلیمتر

قدرت موتور : 2/1 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 430*425 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 63 کیلوگرم

توان مصرفی : 700  وات

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 7500 FDGDGDF
 

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل7500

قدرت هوادهی : 6500 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 870/870/1140 میلیمتر

قدرت موتور : 4/3 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 535*530 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 7423 کیلوگرم

توان مصرفی : 890 وات

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 lux FDGDGDF

مشخصات فنی محصول :

 

کولر آبی مدل لوکس

قدرت هوادهی : 700 متر مکعب بر ساعت

قدرت پمپ : 60/1 اسب بخار

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع) : 870/870/1140 میلیمتر

قدرت موتور : 8/1 اسب بخار

دهانه خروجی باد : 330*330 میلیمتر

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

وزن خالص : 13 کیلوگرم

توان مصرفی : 100 وات

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 chiler FDGDGDF
 

مشخصات فنی محصول :

 

چیلر آبی سرین

قدرت موتور : 2/1 اسب بخار

دور تند : RPN 1435

دور کند : RPN 958

بازده خنکی : % 90

ولتاژ برق / فرکانس : 220 ولت / 50 هرتز

قدرت هوادهی : 5425 متر مکعب بر ساعت

توان مصرفی چیلر : درو تند 527 ولت . دور کند 250 ولت

جریان مصرفی موتور : دور تند 3 آمپر . دور کند 1.5 آمپر

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

WP Post Tabs